Rólunk

Üdvözöljük!

Mi partnert látunk Önben, nem csupán vevőt!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 I.Általános rendelkezések

 

Az ADRIADECOR Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: ADRIADECOR Kft., cégjegyzékszám: 20-09-069336, székhely: 8876 Tormafölde, Petőfi utca 108., adószám: 14681943-2-20, statisztikai számjel: 14681943-2223-113-20, képviselő: Rádai János ügyvezető), mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság szerződéses kapcsolataiban a jelen okiratban meghatározott, alábbi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et alkalmazza.

 

 

I./1. Az ADRIADECOR Kft. az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et a cég székhelyén mindenki által jól látható helyre kifüggeszti, illetve az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK folyamatosan megtalálható a társaság keriteslecshop.hu alatti weboldalán is.

 

 

I./2. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben meghatározott rendelkezések elsődlegesen az ADRIADECOR Kft. mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők közti jogviszonyokat hivatottak szabályozni.

A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et az ADRIADECOR Kft. által nyújtott minden fajta tanácsadásra, ajánlatra, értékesítésre, szállításra és szolgáltatásra, valamint a társaság és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők, egyéb partnerek közti, jelenleg fennálló és a jövőben létrejövő valamennyi jogviszonyra alkalmazni kell.

 

 

I./3. Az ADRIADECOR Kft. a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők által alkalmazott általános szerződési feltételeket nem fogadja el, azok az ADRIADECOR Kft. szerződéses jogviszonyaira nem alkalmazhatóak.

 

 

I./4. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK által megjelölt jogviszonyokra kizárólag a magyar jog szabályait kell és lehet alkalmazni.

 

 

I./5. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-től eltérni kizárólag írásban kötött megállapodással lehet.

 

 

 

II. Az ADRIADECOR Kft. adatai

 

Cégnév: ADRIADECOR Kft.

Székhely: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Adószám: 14681943-2-20

Közösségi adószám: HU14681943

Cégjegyzékszám: 20-09-069336

Bankszámlaszám: 10402063-50515051-56501014

Érdekképviseleti szerv: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kapcsolattartó, ügyfélszolgálati ügyintéző: Rádai János ügyvezető

Kapcsolattartó címe: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Kapcsolattartó telefonszáma: 06 70 / 7467-319

Kapcsolattartási e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A., adószám: 22206118-2-13, HU22206118)

A társaság weboldala: keriteslecshop.hu

 

 

 

III. Szerződéskötés, megrendelés

 

III./1. Az ADRIADECOR Kft.-től megvásárolható termékek köre elsődlegesen az alábbi:

 • műanyag kerítéslécek,
 • acél kerítéslécek,
 • WPC kerítéslécek,
 • fa kerítéslécek
 • alumínium kerítéslécek
 • a fentiekhez kapcsolódó kiegészítők.

 

A fentiekben meghatározott termékekről az ADRIADECOR Kft. által üzemeltetett weboldalon részletes információk, képek találhatóak, illetve ezen túlmenően az ügyfelek –akár telefonon, akár e-mailben – további tájékoztatást, információt kérhetnek az ADRIADECOR Kft. ügyfélszolgálatától.

 

Vételi szándék esetén a Megrendelő, illetve az ADRIADECOR Kft. ügyfélszolgálata előzetesen egyeztetnek egymással, amelynek során rögzítik a Megrendelő által megrendelni kívánt típust, színt, méretet, darabszámot, árat, valamint az esetleges árkedvezményt, továbbá a szállítási- és fizetési kondíciókat, és a rendeléssel összefüggő jogszabályi hátteret.

A fentieket követően a Megrendelő, illetve a Partner akár telefonon, akár írásban jelzi vételi szándékát a megvásárolni kívánt áruval kapcsolatban az ADRIADECOR Kft.-nek.

Az árajánlat kérés, vételi szándék akár szóbeli, akár írásbeli közlését követően az ADRIADECOR Kft. annak tartalmának megfelelő árajánlatot juttat el a Megrendelő által meghatározott e-mail címre, amelyben rögzítik a Megrendelő által megrendelni kívánt típust, színt, méretet, darabszámot, árat, valamint az esetleges árkedvezményt, továbbá a szállítási- és fizetési kondíciókat, és a rendeléssel összefüggő jogszabályi hátteret.

Amennyiben az adott árajánlatot a megrendelő visszaigazolja, a felek között annak tartalma szerint a szállítási ügylet az adott árura létrejön.

Amennyiben az ADRIADECOR Kft. a Megrendelő – illetve a partner – megkeresésére bármely okból nem nyilatkozik, ez nem tekinthető olyan mulasztásnak, amely az ADRIADECOR Kft. és a Megrendelő – illetve partner – közt szerződést hozna létre. Ezekben

az esetekben a Megrendelő – illetve a partner – az ADRIADECOR Kft.-vel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet.

IV. Árak, szállítás

 

IV./1. A társaság által üzemeltetett honlapon szereplő árak bruttó árak, az ADRIADECOR Kft. az egyes küldemények után külön csomagolási költséget, díjat nem számít fel.

 

 

IV./2. A termékek ellenértéke az alábbiak szerint egyenlíthető ki:

 • készpénzben, az áru szállító székhelyén történő átvételekor,
 • a futárszolgálat részére történő szállítás esetén az áru átvételekor készpénzben (utánvéttel),
 • előreutalással.

 

 

IV./3. A termék Megrendelő részére történő leszállításáról az ADRIADECOR Kft. gondoskodik, ehhez a társaság szállítmányozási partnert vesz igénybe, mely a Pannon XP Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka János út 5.),  a Gebrüder Weiss Kft., a GLS, illetve a Magyar Posta Zrt

A Magyar Posta Zrt az általános szerződési feltételekben foglaltak alapján a következő árakat kívánja alkalmazni:

    Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.

    Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.

    Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.

    Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

 

A futárszolgálat a küldemény kézbesítését 2 alkalommal kísérli meg, amennyiben a küldemény – bármely okból – nem kerül átvételre, úgy ebben az esetben az át nem vetT küldemény szállítási költségét a Megrendelő köteles megfizeti az ADRIADECOR Kft. részére.

Ilyen esetekben a küldemény újrakiszállításának az előfeltétele az, hogy a küldemény vételárát a Megrendelő előreutalással, a küldemény futárszolgálat részére történő átadását megelőzően maradéktalanul kiegyenlítse.

 

 

IV./4. A termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni azt, hogy a csomag sértetlen, illetve azt is, hogy a csomag valamennyi általa megrendelt terméket, szerelési-kezelési és karbantartási utasítást tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelő akár mennyiségi, akár minőségi problémát észlel, úgy erről a tényről, a Megrendelő, illetve a futárszolgálat jegyzőkönyvet kell, hogy felvegyenek.

Nem tekinthető minőségi problémának a termékek hosszméretének eltérése a rendelt mérettől, amennyiben az eltérés mértéke nem haladja meg az 1 % értéket !

Amennyiben jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített mennyiségben és minőségben átvette.

 

 

IV./5. A megrendelő a terméket érkeztetésétől - annak felszereléséig köteles a csomagolásból kibontva a természeti hatásoktól védetten zárt helyen, sík felületen tárolni.

 

 

 

 

V. Elállási jog

 

V./1. A Megrendelő – amennyiben a Ptk. rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni az ADRIADECOR Kft.-vel megkötött, a termékre vonatkozó adásvételi szerződéstől.

 

A fentiek szerinti elállási nyilatkozatát a fogyasztó ajánlott, tértivevényes küldeményként kell, hogy megküldje a fenti határidőn belül az ADRIADECOR Kft. székhelyére (8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.).

 

A fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási joga gyakorlásához használhatja a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát (blankettát) is.

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő a fentiek szerint eláll az ADRIADECOR Kft.-vel megkötött szerződésétől, úgy ebben az esetben a fogyasztó köteles az általa megvásárolt terméket – annak átvételkori állapotának megfelelő állapotban – az ADRIADECOR Kft. székhelyére visszajuttatni.

 

A termékek visszaküldésének a költségét a fogyasztó viseli.

 

Miután a termék az ADRIADECOR Kft. székhelyére megérkezett, az ettől számított 8 banki napon belül az ADRIADECOR Kft. vissza kell, hogy fizesse a fogyasztó által korábban megfizetett vételárat a fogyasztó részére.

A vételár visszafizetése banki átutalással, a fogyasztó által meghatározott bankszámlára történik.

 

 

 

VI. Szavatosság, jótállás

 

VI./1. Kellékszavatosság

 

A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az ADRIADECOR Kft. szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A vevő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ADRIADECOR Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ADRIADECOR Kft. költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ADRIADECOR Kft. adott okot.

 

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő (megrendelő) a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A vevő az ADRIADECOR Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ADRIADECOR Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

VI./2. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő - választása szerint – a VI./1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Termékszavatossági igényét a vevő  kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

VI./3. Jótállás

 

Az eladói társaságot esetleges hibás teljesítés esetén jótállási kötelezettség kizárólagosan csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve körben terheli.

 

Amennyiben a jótállási kötelezettség fennáll, úgy az eladó a jótállási kötelezettsége alól, csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

VI./4. A hibás teljesítés miatti igény jelzése

 

Kellékszavatossági-, termékszavatossági-, illetve jótállási igényét a vevő köteles haladéktalanul, a hiba felfedezését követően írásban bejelenteni az eladónak, a bejelentésben a Vevő köteles rögzíteni az alábbi információkat:

 • vevő neve, címe,
 • termék megnevezése, vételára,
 • a vásárlás időpontja,
 • a hiba bejelentésének időpontja,
 • a hiba részletes leírása,
 • a vevő által érvényesíteni kívánt igény.

 

A hivatkozott bejelentéshez a vevőnek csatolnia kell a kifogásolt termékkel kapcsolatos számlát is.

 

 

VI./5. Egyebek

Az ADRIADECOR Kft. által forgalmazott kerítéslécek korszerű műszaki színvonalú termékek!.

Az ADRIADECOR Kft. nyomatékosan felhívja ugyanakkor a Vevők figyelmét arra, az eladó a termékek színtartósságáért nem szavatol, ugyanis bár a forgalmazott kerítéslécek minőségi modern termékek, azonban a technológia jelenlegi szintjén nem zárható ki az, hogy bizonyos időjárási- és környezeti hatásoknak, kiemelten a földön tapasztalható egyre fokozódó UV sugárzásnak, használatból eredő kopásnak kitéve a termékek elszíneződnek, a színük megváltozik, emiatt azok színtartóssága nem szavatolt.

Szintén nem szavatol az ADRIADECOR Kft. a természeti- és elemi károsodások miatt, illetve a használat közben keletkezett felületi kopások, sérülések, koszolódások, foltosodások, mohásodások vonatkozásában

Az ADRIADECOR Kft. szavatossági felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a wpc burkolatok szakszerűen kerültek felszerelésre, azok rendszeresen, az előírásoknak megfelelően karban vannak tartva, és rendeltetésszerűen vannak használva..

A szavatossági felelősség fennállásának előfeltétele a társaság honlapján fellelhető, elolvasható  kezelési és szerelési illetve karbantartási utasítások maradéktalan betartása. Ezen előírások megismerését, megértését, tudomásul vételét a megrendelés létrejöttével a vevő igazolja. Ezzel ezen utasításokat a vevőre vonatkozóan kötelező érvényűnek kell tekinteni!

Nem érvényesíthető szavatossági-, illetve jótállási igény, ha a terméket bármilyen módon módosítják, vagy annak felszerelését nem a kezelési- és szerelési utasításokban rögzítettekben megfelelően végzik vagy az előírt karbantartást elmulasztják.

Fa kerítéslécek esetén, figyelembe véve a termék alapanyagának természetes eredetét nem tekinthető hibának a felületi színeltérés, a fa görcsök száma, elhelyezkedése és azok sűrüsége. A honlapon található színválasztást segítő színskála a felületbevonó anyag színére utal, a termék végső színét a fa alapanyag természetes megjelenése, struktúrája, anyagjellemzője határozza meg. A fa esetében, mivel természetes alapanyagról van szó erősen eltérhet a végtermékek felületi megjelenése mind egymástól, mind pedig a színskálán feltüntetett színtől, ezekkel összefüggésben a forgalmazót felelősség nem terheli.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a festett fa illetve a wpc kerítéslécek rendszeres további karbantartást és felületkezelést, fa esetében festést is igényelnek!

Mivel a szerelés minősége és megfelelő módja a forgalmazó által nem ellenőrizhető, így az ezzel összefüggésben keletkező esetleges károk vonatkozásában felelősséget nem vállal!

 

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

VII./1. Az ADRIADECOR Kft. jogosult arra, hogy kapcsolatuk alapján a Megrendelőtől – illetve a partnertől – kapott adatokat tárolja, felhasználja.

 

Az ADRIADECOR Kft. az adatokat csak annyiban kezeli, amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

 

 

VII./2. Az ADRIADECOR Kft. „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” mindig kiadásuktól érvényesek.

 

Az ADRIADECOR Kft. jogosult arra, hogy az „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK”-et bármikor, indoklás nélkül módosítsa, megváltoztassa, az ilyen módon módosított „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” a társaság honlapján, illetve székhelyén történő közzététel időpontjától hatályosak, s így irányadóak a cég szerződéses kapcsolataira.

 

 

VII./3. Az ADRIADECOR Kft. és megrendelői, vevői és egyéb partnerei közti jogviszonyból  származó jogviták elbírálása, eldöntése a Zalaegerszegi Járásbíróság - illetve hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék - kizárólagos illetékességébe tartozik.

 

 

 

 ÉRVÉNYES : 2021.06.01 - től visszavonásig .

 

 

Melléklet: 1. számú melléklet: elállás blanketta.

 

 1. számú melléklet

 

ADRIADECOR Kft.

 

8876 Tormafölde

Petőfi utca 108.

 

Tárgy: elállás

 

 

Tisztelt ADRIADECOR Kft.!

 

 

Alulírott kijelentem, gyakorlom elállási jogomat, az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja / terméke átvételének időpontja: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………......

Fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………...….

Fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………..….

Fogyasztó aláírása: ………………………………………………………..…………………….

 

Dátum: ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Általános szerződési feltételek :

2021.05.31 -ig érvényes

 

Honlap neve: Keriteslecshop.hu

1.) A honlap üzemeltetője:

Cégnév: Adriadecor Kft

Székhely címe: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

 Cégjegyzékszám: Cg.20-09-069336

 Nyilvántartást vezető cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék

 Adószám: 14681943-2-20

 Közösségi adószám: HU14681943

 Bankszámlaszám: 10402063-50515051-56501014

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting kft

 

2.) Ügyfélszolgálat, ügyintéző:

Név: Rádai János

 Cím: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

 Telefonszám: +36-30/74-67-319

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3.) Általános szerződési feltételek elfogadása:

Kérjük, olvassa el az Általános szerződési feltételeket, és csak akkor vásároljon, ha ezeket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A vásárló a vásárlás tényével - akár online, akár telefonon történt - igazolja hogy megismerte,megértette és elfogadja a keriteslecshop.hu - honlap  Általános Szerződési Feltételeit , és szerződés jön létre az ügyfél  és a weboldal üzemeltetője között.

 

 4.) Megvásárolható termékek köre:

 

    műanyag kerítésléc

    acél kerítésléc

    wpc kerítésléc

 

 5.) Rendelés menete:

 

Az ügyfél a honlapon részletesen tájékozódhat, és megismerheti a termékeket,típusokat azok jellemzőit az árakat és az általános szerződési feltételeket.

Az  ügyfél  felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal , mely történhet e-mailben vagy telefonon egyaránt.

Az ügyfélszolgálat szoros kapcsolatban az ügyféllel , minden részletre kiterjedően tájékoztat, majd rögzíti árajánlatában a megrendelni kívánt típust, színt, méretet, darabszámot, árat, árkedvezményt.

Az ügyfélszolgálat az ügyféllel egyezteti a szállítási és fizetési kondíciókat.

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot a megrendelések visszautasítására akár egy már folyamatban lévő tranzakció esetében is.

 

6.) Megrendelések feldolgozása, befogadása

A feldolgozás a beérkezések sorrendjében történik, maximum 2 munkanap.

 

7.) Árak:

A honlapon szereplő árak bruttó árak, a törvényileg meghatározott áfát tartalmazzák.    Csomagolási költséget nem számítunk fel!

 

8.) Szállítás:

A termék kiszállítását a szolgáltató az ügyféllel egyeztetett időpontban végzi.

Szállítmányozási partner: Pannon XP

 A futárszolgálat kétszer kíséreli meg a kézbesítést, át nem vett csomagok szállítási díját a megrendelőre terheljük. Ebben az esetben újra kiszállítás már csak a vételár előre utalása után lehetséges

 

9.) Személyes átvétel:

Az ügyfél köteles az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét és a vásárlási számla meglétét ellenőrizni. Sérülés esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni kell, ennek elmulasztása esetén utolagos reklamációt nem tudunk elfogadni.

 

10.) Fizetési módok:

 

    készpénzben az áru átvételekor

    előre utalás – bankon történő átutalás

 

11.) Elállási jog:

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön az elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni levél útján az alábbi címre: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

 

„Elállási, felmondási nyilatkozat - minta

Címzett: Adriadecor Kft 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Aláírás:…………………………….”

 

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az ügyfél köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A terméket sértetlenül,a sérülésmentes szállítást biztosító csomagolásban,alkatrészekre nézve hiánytalanul  kell  visszajuttatni!

 

12.) Adatkezelés:

A honlap üzemeltetője részére bocsájtott,a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat az Adriadecor kft rendkívül bizalmasan kezeli, azt csak a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges( futár szolgálat)keretek között adhatja tovább.

A megrendelés teljesítésének megtörténte után a személyes adatokat maradéktalanul töröljük, azt a későbbiek során sem használjuk fel (reklám,hírlevél,stb).

 

13.) Kellékszavatosság:

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  Ön a választása szerint az alábbi kellékszavatossági  igényekkel élhet.

Kérhet vételár visszatérítést vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Vételár visszatérítés illetve csere esetén az eladó semmilyen egyéb járulékos költség - pl le és felszerelés költsége, szállítási költség,kerítés hiányából adódó esetleges károk  megfizetésére nem köteles !

Ha a vételár visszatérítést vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önnek kell viselni.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

14.) Termékszavatosság:

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos követelményeknek, vagy pedig  nem rendelkezik a gyártó által megadott tulajdonságokkal. A termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártója vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a termékszavatossági igény esetén Önnek kell bizonyítani.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Kellékszavatossági, termékszavatossági igényét minden esetben írásban kell jelezni a vállalkozásnak az alábbi minta szerint:

 

    vásárló neve, címe

    a termék megnevezése, vételára

    a vásárlás időpontja

    a hiba bejelentésének időpontja

    a hiba leírása

    a vásárló által érvényesíteni kívánt igény

    eredeti számla

 

 15.)  Garancia:

A garancianyújtás kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott termékek esetében áll fenn és az adott termékre vonatkozó előírások szabályozzák !

 

16.) Egyéb rendelkezések:

 

Kerítésléceink kiváló minőségű alapanyagból készülnek, jól viselik az időjárás viszontagságait és a környezeti behatásokat.

A szavatosság minden olyan hibára kiterjed, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A hiányosságokat az Adriadecor kft saját belátása szerint korrigálja, tehát vagy a vételárat visszatéríti vagy a terméket kicseréli. A csere ugyanolyan termékre, vagy ugyanolyan árkategóriájú termékre korlátozódik.

Vételár visszatérítés illetve csere esetén az eladó semmilyen egyéb járulékos költség - pl le és felszerelés költsége,szállítási költség,kerítés hiányából adódó esetleges károk  megfizetésére nem köteles !

A garancia,szavatosság színtartósságra nem terjed ki !

Az Adria kerítéslécek minőségi,modern termékek, de a  technológia jelenlegi szintjén nem zárható ki, hogy bizonyos időjárási és környezeti hatásoknak, kiemelten is a földön tapasztalható egyre fokozódó UV sugárzásnak kitéve elszíneződnek, így a színtartósságra garanciát nem vállalhatunk. !

A szavatosság természeti és elemi károsodásokra illetve a használat közben keletkezett sérülésekre,mohásodásra nem terjed ki !

 

 Az Adriadecor kft feltételezi a szakszerű kerítésléc felszerelést, a rendszeres karbantartást, valamint a rendeltetésszerű használatot megfelelő környezetben. A honlapon közölt kezelési és szerelési utasításokat feltétlenül be kell tartani. A szavatosság megszűnik, ha a terméket módosítják, vagy annak felszerelését  az előírásokkal nem összhangba végzik.

Szavatossági szolgáltatásokat kizárólag az eredeti számla birtokában, annak tulajdonosa részére tudunk nyújtani !

 

 

 

 

 

 

 

Update cookies preferences
folyóméter árak

 

  

  FIGYELEM!   

  EZ FONTOS!

TISZTA FOLYÓMÉTER ÁRON SZÁMOLUNK!